هیچی ندارم بگم فقط دلم میخواد بمیرم همین
+ نوشته شده در  بیست و هفتم دی 1392ساعت 23:44  توسط تنها  | 


دلم خیلی گرفته

فقط دلم میخواد با  یکی حرف بزنم

+ نوشته شده در  سیزدهم خرداد 1392ساعت 6:44  توسط تنها  | 

women

when i was born, a woman was there to hold me:s

my mother

as igrew up as a child , a woman was there to care and play with me:s

my sister

i went to school , a woman was there to help me iearn:

my teacher

i became depressed when i lost , a woman was there to offer a shoulder

my girlfriend

i need compatibility , company and love , a woman was there for me

my wife

i became tough , a woman was there to melt me

my daughter

when i will die , a woman will be there to absorb me in

motherland

.......

if you are a man value every woman and

if you are a woman , feel proud to be one.

 

+ نوشته شده در  نوزدهم اسفند 1391ساعت 9:7  توسط تنها  | 

.................

+ نوشته شده در  چهارم اسفند 1391ساعت 20:22  توسط تنها  | 

واقعا دقت کردین دیگران چقدر منتظرن تا شکست و اشک شما رو ببینن؟

دیدین چقدر نامرد فراوونه؟

راستش چیکار کنم؟

خیلیا میگن نگو حرف نزن سکوت کن

بذار جای پاک کردن هم باقی بمونه

ولی من گوش نمیدم همیشه با خودکار مینویسم

راستش

فرقی هم نداره

حتی اگر با مداد بنویسم

آخه منکه پاکن ندارم....................

+ نوشته شده در  چهارم اسفند 1391ساعت 5:27  توسط تنها  | 

.................................
+ نوشته شده در  چهارم اسفند 1391ساعت 3:59  توسط تنها  | 

.....................
+ نوشته شده در  یکم اسفند 1391ساعت 22:0  توسط تنها  | 

......
+ نوشته شده در  نوزدهم بهمن 1391ساعت 23:52  توسط تنها  | 

چقدر خوب میشه یه بارم که شده دوتا مطلب قشنگ بنویسیما نه؟

دیگه چقدر مصیبت؟

راستش امروز رو مود خوبم.

خدا رو شکر.

 

+ نوشته شده در  هفدهم بهمن 1391ساعت 23:46  توسط تنها  | 

مطلب جدید ندارم

هیییییییچ خوشم نمیاد بنویسم.

+ نوشته شده در  شانزدهم بهمن 1391ساعت 21:22  توسط تنها  |